Uppehållstillstånd på norra Cypern för -60

Annonsörer

Hur man går tillväga för att söka tillfälligt uppehållstillstånd på norra Cypern om man är under 60 år.

Om man vill stanna på norra Cypern mer än 90 dagar och är under 60 år måste man ansöka om uppehållstillstånd. Detta uppehållstillstånd gäller för 1 år och sedan måste man förnya tillståndet.

Först måste man gå till postkontoret och köpa damga pul (frimärken). Ett för 2TL (till Muhtar) och ett för 12,50TL (2013) som polisen klistrar på ansökan till migrationsverket i Lefkosa.

Därefter går man till sin lokala Muhtar (byhövdingen) för att få sitt ”boendebevis” ifyllt (att man verkligen bor där kontraktet visar), vilket kostar mellan 5TL-10TL. OBS! glöm inte att ta med passet och ibland vill han även se hyreskontraktet.

Så samlar man ihop alla sina andra dokument så som kopia på lagfart, Kocan, eller om man hyr, sitt hyreskontrakt som MÅSTE vara stämplat och visar att hyresskatten är betald. Om man är gift, kopia av vigselbevis, kopia av bankboken (att man kan försörja sig) och kopia av passet.

Efter att ha samlat ihop alla dokument tar man med sig dem till sin polisstation, i det här fallet polisen i Girne. De ger dig en rekvisition för prover som tas på det lokala sjukhuset. Där skall man lämna blodprov, som visar att man inte har AIDS, och lungröntgen så att man inte har TBC.

Nu börjar väntan: man tar den första nummerlappen för att betala för sina prover, 135TL (2013), ta med kontanter för de tar inga kort. Sedan en ny nummerlapp för att lämna blod, vidare till nästa anhalt, ny nummerlapp för lungröntgen.

Tillbaks till polisen med kvittot (bevis på att man har betalat för blodprovet samt lungröntgen) och NU skriver polisen ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd som de skickar till Lefkosa.

Efter en vecka åker man tillbaka till sjukhuset för att hämta sina svar, ingen nummerlapp behövs denna gång. Man får ett kuvärt som är förseglat och skall tas med till migrationsverket oöppnat. Personalen där skall nämligen öppna det, MYCKET VIKTIGT! Annars får ni göra om det hela igen.

Efter ca 2-3 veckor åker man in till Lefkosa och migratiosverket – GLÖM INTE ta med passet! VÄLDIGT VIKTIGT : man måste först skriva upp sig på en väntelista för att sedan få en nummerlapp, som delas ut efter att ens namn ropas upp från listan. Även här behövs ett damga pul (frimärke), men det kan man köpa i cafeterian på plats.

Kostnad för ett tillfälligt uppehållstillstånd (2013) var 227TL, OBS kontanter gäller, de tar inte kort.

Efter denna procedur kan man vara på norra Cypern ett helt år, sen så får man göra om det hela igen. OM inte lagen har ändrats!!!

Öppettider för polisen i Girne: måndag–fredag 08:30-12:00

Öppettider för sjukhuset i Girne: måndag–fredag 08:30-12:00

Öppettider för migrationsverket i Lefkosa måndag–fredag 08:30-13:30

MAN BÖR VARA UTE I GOD TID och ta med en bok och vatten om väntan skulle bli lång.

About Margaretha Lindén 113 Articles
Margaretha är en riktig norra Cypern veteran och en otrolig ambassadör för landet. Hon flyttade till norra Cypern år 2000 i maj, och här bor hon med sina 7 hundar och 4 katter i en liten by utanför Kyrenia. Margaretha hänvisar vidare diverse tjänster angående utflykter och guidade turer för Sunseeker-tours, ett turistföretag som vänder sig i första hand till Skandinaver. Maggan är skribent för NC Magasinet och ni kommer här kunna läsa hennes intressanta artiklar om vad som försiggår i landet , utflykter och mycket mer. Har ni frågor till Margaretha, skriv till: margaretha@norracypernmagasinet.se